• Målfrid J. Frahm Jensen var tidligere erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon, SUS. Jarle Aasland

Varsler og sykehuset har inngått hemmelig forlik

Erfaringskonsulenten varslet søksmål etter at hun sa opp stillingen ved psykiatrisk divisjon på SUS. Nå har partene inngått hemmelig forlik. Dermed står flere spørsmål ubesvart.