• Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes har åpnet sexolog-praksis i Langgata i Sandnes. Jan Inge Haga

Hun vil gi folk et bedre seksualliv

— Seksualitet er like viktig som mat og drikke, mener Marte Andersen Jacobsen, som er noe så sjeldent som en privatpraktiserende sexolog i Sandnes.