• Flere politikere i Sola kommune krever et klarere skille mellom baren «Barometer» og resten av utenlandsterminalen ved Stavanger lufthavn. Carina Johansen

Politikere ber om svar om flyplassbar

Flere politikere i Sola kommune krever et klarere skille mellom baren «Barometer» og resten av utenlandsterminalen ved Stavanger lufthavn.