Ingen kjørte med promille men seks fikk forelegg for fart