• Olav Aaardalsbakke var en av de første som fikk såkalt forebyggende hjemmebesøk. Dette bildet er fra en reportasje Aftenbladet hadde for to år siden. Her takker han for besøket til sykepleier Anne Ravndal(næmest døra) og fysioterapeut Hanne Skjæveland. Marie von Krogh

Flere nye tiltak i vente for byens eldre

«Leve hele livet» er navnet Stavanger gir sin omstilling av eldreomsorgen. Den består av fem prosjekter. Hensikten er bedre og tidligere hjelp, friskere og mer selvhjulpne eldre.