Flere nye tiltak i vente for byens eldre

«Leve hele livet» er navnet Stavanger gir sin omstilling av eldreomsorgen. Den består av fem prosjekter. Hensikten er bedre og tidligere hjelp, friskere og mer selvhjulpne eldre.

Publisert: Publisert:

Olav Aaardalsbakke var en av de første som fikk såkalt forebyggende hjemmebesøk. Dette bildet er fra en reportasje Aftenbladet hadde for to år siden. Her takker han for besøket til sykepleier Anne Ravndal(næmest døra) og fysioterapeut Hanne Skjæveland. Foto: Marie von Krogh

 • Margunn Ueland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Hverdagsrehabilitering som Aftenbladet har skrevet flere artikler om denne uken (Se faktaboks til høyre), er bare ett av fem prosjekter som inngår. De fire andre er:

1. TRENENDE HJEMMEHJELP: Dette er for eldre som har mottatt vanlig hjemmehjelp/hjemmesykepleie en god stund, mens Hverdagsrehabilitering (Se BAKGRUNN) tilbys nye brukere av hjemmeomsorgen og er i utgangspunktet for en begrenset periode på fire uker.

Det er ikke snakk om at de eldre skal trene til å løpe maraton, men trene til å kunne komme seg ut av senga selv, kle på seg selv, vaske seg selv, lage mat selv osv. poengterer prosjektleder Merethe Hustoft.

Bodø begynte i mai, og 22. oktober kunne Avisa Nordland slå opp: "Før hadde hun 11,5 timer hjemmesykepleie i uka. Nå har hun ti minutter. Men Magny (82) klager ikke. Tvert i mot." Etter en hofteoperasjon hadde Magny blitt mer eller mindre sittende i stua, men etter intensiv trening i 6-8 uker kom hun nå seg ut av døra, besøkte venner og laget sin egen mat.

I Stavanger er prosjektet er under planlegging.

— Vi vil først se på en evalueringsrapport fra Fredericia som kommer i begynnelsen av 2013, før vi går i gang, sier prosjektleder Hustoft.

Tall fra Fredericia etter de første 3,5 månedene viser at 47 av 139 borgere hadde fått tilbud om Trenende hjemmehjelp. I løpet av den tiden var fem av de 47 avsluttet som selvhjulpne, mens ni var avsluttet med "betydelig mindre hjelp".

2. FØLG PASIENTEN HJEM: Hjemmetjenesten skal komme på hjemmebesøk like etter at pasienten er skrevet ut fra sykehuset for å sjekke hvordan det står til og forsikre seg om at vedkommende får nødvendig hjelp. Erfaringer fra andre steder som har gjort dette, viser at det reduserer antall reinnleggelser.

Prosjektet er under planlegging og skal settes ut i livet neste år.

3. VELFERDSTEKNOLOGI:

Jutta og Mauritz Rossavik er blant dem som har prøvd ut ny velferdsteknologi. Dette bildet er fra en reportasje Aftenbladet hadde om dette for ett år siden. Her har de besøk av Kirsti Moltu fra Stavanger kommune. Foto: Fredrik Refvem

Delprosjeket er i oppstartfasen. Nytt utstyr blir prøvd ut i samarbeid med Lyse. Strategisk plan for velferdsteknologi skal legges fram for levekårstyret i løpet av våren 2013. 4. FOREBYGGENDE TILTAK:

Tre viktige eksempler: Forebyggende hjemmebesøk til alle eldre over 80 år ble satt i gang for to år siden. Eldrerådet mener dette er et bra tiltak, men at ønsker at det skal utvides til å gjelde alle fra 70 år av.

Falltreningsgrupper har også vært i sving i noen år.

Kommunen gir pengestøtte til treningstilbudet 60+ på Skipper Worse.

Viktig forebygging: 60+ er et treningstilbud på Skipper Worse for eldre over 60 år. Her ser du instruktør Linda Aase (lilla topp). Foto: Knut S. Vindfallet

Leve livet lengre

Prosjektleder Hustoft presenterer alt dette slik:

— Målet er fornøyde og aktive brukere og fornøyde ansatte. Poenget er å utsette og forkorte behovet for hjelp. Det er snakk om en omlegging fra pleie til forebygging, fra kompensasjon til rehabilitering, fra sen til tidlig innsats.

Hun viser til at forskning slår fast at man kan utsette funksjonssvikt hos eldre med flere år. En forsker Chakravarty et al 2012) som har fulgt over 2000 personer i 19 år, viser at aktive, noenlunde slanke og røykfrie eldre holder seg oppegående 8,3 år lengre enn eldre som er passive, fete og røker.

— Vi har tro på at dette vil gi de eldre et bedre liv med større selvstendighet, større livsglede, mindre sykdom. og bedre mulighet for å bli boende hjemme lengre, altså "leve hele livet", sier levekårsjef Marit Bore.

Levekårsjef Marit Bore har tro på at omstillingen vil gi de eldre et bedre liv med større selvstendighet, større livsglede, mindre sykdom og bedre mulighet for å bli boende hjemme lengre. Foto: Fredrik Refvem

— Hva med eldre som ikke vil være med på dette?

— Vi skal gjennomføre inviterende samtaler og kartlegge rehabiliteringspotensialet hos den enkelte. Er der lite potensiale og er den eldre ikke motivert, vil vi ikke tvinge vedkommende til dette. Da blir utbyttet dårlig. Men vi har så stor tro på dette at vi vil forsøke å motivere flest mulig, svarer Hustoft.

Publisert:

Les også

 1. Hvorfor må det gå så tregt?

 2. Derfor legger Stavanger om eldreomsorgen

 3. - Jeg er så redd for å falle!

Etter flere benbrudd er Inger Undem (85) redd for å falle og brekke noe. Hun er en av de første som får hjelp av de nyopprettede Hverdagsrehabilteringsteamet hvor Karoline Mikkelsen (til venstre) jobber. Foto: Fredrik Refvem

Mest lest akkurat nå

 1. Ingebrigtsen gjør narr av Warholm-utspill

 2. Sigrid Sollund blir kjempeengstelig hver gang sjefen ber om et møte. Det er hun ikke alene om.

 3. Bil begynte å brenne under kjøring på fylkesvei 44

 4. Viking-helten fortsatt taus om fremtiden: – Vil ikke tenke på det nå

 5. Her er splitter nye MF «Nesvik» på vei inn til Ølensvåg

 6. City Bistro legger ned etter 33 år: - Det er trist, men vi ser ingen annen utvei

 1. Stavanger