• Førsteklassingene Leon Sebastian Knudsen Vatland, Magnus Langeland, Ole Arvid Norland og Eskild Strand Fjogstad liker å klatre i friminuttene på Austrått skole. Men det er langt mellom lekeapparatene i skolegården. Nå skal elevene på Austrått selge vaskekluter for å få penger til å ruste opp skolegården. Fredrik Refvem

6-åringer finansierer leker i skolegården

Elever helt ned i 6-årsalderen skal neste uke ut og selge vaskekluter. Pengene de får inn skal gå til utbedring av skolegården. — Er det elevenes ansvar å ruste opp skolen, spør foreldre.