• Professor Dag Jørund Lønning mener vernet av svarthalespoven er et godt eksempel på et vedtak som er tredd nedover hodet på bøndene uten at de er involvert i prosessen. Carina Johansen

Bønder får opphevet slåtteforbud

Professor Dag Jørund Lønning mener slåtteforbudet for å verne svarthalespoven var en forskrift som var umulig å praktisere midt i et landbruksområde.