Helsesjefen fant mangler ved 11 skoler

Helsesjefen har vært på tilsyn ved 11 skoler i Stavanger. Tung luft, for få toaletter, dårlig renhold, lagerrom som brukes til undervisning, for mye støy, trafikkfarlig adkomst er noe av det han påpeker må forbedres.