• Personal- og organisasjonsdirektør Maiken Jonassen ved SUS bekrefter at de ansatte som jobber natt til søndag ikke får lønn for den ekstra timen de faktisk må jobbe. Jarle Aasland

SUS-ansatte får ikke lønn for ekstratimen natt til søndag

Mange turnusarbeidere må jobbe én time ekstra natt til søndag, på grunn av overgangen fra sommertid til vinterstid. Men får de lønn for den ekstra timen?