• Christine Sagen Helgø synes det er synd at Tore B. Kallevig forsvinner ut av Stavanger-politikken. Pål Christensen

- En trist sak

Tore B. Kallevigs kolleger i Stavanger-politikken synes det som har skjedd er trist, men mener det ikke vil få følger for det politiske samarbeidet.