• Det planlagte nybygget ved Eiganes skole blir bygd likevel. Ola Roald AS Arkitektkontor

Eiganes skole får ja likevel

Høyre er i ferd med å snu i saken om ny Eiganes skole. Ifølge et ferskt notat fra kommunaldirektør Leidulf Skjørestad vil skolen bli utsatt i to år hvis man rykker tilbake til start i planleggingsprosessen.