• Målestasjonen i Kannik.

Ingen rask bedring av luftkvaliteten i storbyene

Befolkningen i fem norske storbyer må belage seg på også i framtiden å leve med en luftkvalitet som kan føre til helseplager.