• Hans Aarsland fra Vigrestad ønsker ikke dobbeltspor langs dagens trasé. Han vil ha nytt dobbeltspor på uproduktiv jord lenger øst. Pål Christensen

To spor spiser god jord

To spor faller ikke i god jord hos Hans Aarsland. Han mener det er korttenkt og lite framtidsrettet å bygge dobbeltspor gjennom matfatet på Jæren.