• Her kjemper brannmannskapene intenst mot flammene som spredde seg raskt i det tørre gresset. Ronny Hjertås

Lifjellbrannen kan være påsatt