• - Alle utenlandske som jobber hos oss får nettolønn. Skatter og utgifter som bolig og strøm får de dekket. Ingen her tjener 10.000 kroner i måneden. Tallet stemmer ikke. Vi forholder oss til UDIs regler om hvor mye utenlandske skal tjene, sier daglig leder Håkon Lund i Kongeparken. Jonas Haarr Friestad

LO ber Arbeidstilsynet sjekke arbeidsforholdene i Kongeparken

Kongeparken er pålagt å fortelle Arbeidstilsynet om hvordan de lønner fem ansatte fra Filippinene.