Tettere samarbeid med Husbanken skal gi rimeligere boliger

Flere Husbankfinansierte boliger skal hjelpe førstegangskjøpere og folk med vanskelig økonomi inn på boligmarkedet i Sandnes.

Publisert: Publisert:

<b>Tettere samarbeid:</b> Ordfører Stanley Wirak, fra venstre, adm.dir. Øistensen i Husbanken, rådmann Bodil Sivertsen og daglig leder i Sandnes Tomteselskap, Torgeir Ravndal. Foto: Dag-Henrik Fosse

  • Dag-Henrik Fosse
    Økonomijournalist

Sandnes Tomteselskap vil sette som forutsetning at vinnere i prosjektkonkurranser får mulighet til å søke finansiering gjennom Husbanken.

Husbankfinansiering

— Det betyr at vi går fra 0 til inntil 180 Husbank-finansierte boliger i slike prosjekter, sier daglig leder Torgeir Ravndal i Sandnes Tomteselskap. Både krav til universell utforming og nye energikrav vil inngå i fremtidige prosjektkonkurranser. I høst legges det ut 60 nye tomter i prosjektkonkurranse i Sandnes.

Ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune sier at dette betyr at nær 25 prosent av kommunens totale boligproduksjon vil kunne Husbankfinansieres.

Større trygghet

— Kommunene er Husbankens viktigste samarbeidspartner, sier adm. direktør Bård Øistensen i Husbanken. Han berømmer Sandnes kommune for at den greier å forankre boligsosialt arbeid både i kommunens toppledelse og i plandokumentene. Målet er at samarbeidet mellom Husbanken og kommunen skal resultere i rimeligere boliger. Lavere boutgifter gir større trygghet, sier han.

Rådmann Bodil Sivertsen sier at tettere samarbeid med Husbanken gir større forutsigbarhet, særlig for førstegangskjøpere, som vil gjennomføre sin boligdrøm.

Rentenivået i dag er historisk lavt, men normalt ligger Husbankens renter fra halvannen til 2 prosentpoeng under vanlig bankrente, sier Øistensen. Han sier at Husbanken i dag finansierer mellom 7 og 8000 boliger i året.

Publisert: