• Opprusting av uteområdene i Storhaug bydel er ikke nok skal vi utjevne forskjeller i levekår mellom bydelene, mener levekårstyret i Stavanger. FOTO: Marie von Krogh

- Treplanting hjelper ikke de fattige

Flere grønne trær er ikke nok for å jevne ut levekårforskjeller mellom Storhaug og andre bydeler, mener levekårspolitikerne.