• - Jeg er veldig opptatt av skolehelsetjenesten fordi det er et ekstremt viktig lavterskeltilbud for barn, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenbladet. Scanpix

Mangel på helsesøstre bekymrer barneombudet

Barneombudet ber regjeringen vedta en minstenorm for skolehelsetjenesten og følge opp med øremerkede midler til kommunene.