• VEDTAR BOT: Kristian Valen Tomas Alf Larsen

Kristian Valen vedtar forelegg