• Erik Holsvik

Solastranden skal bli ren

I flere år har Sola kommune vært i dialog med Avinor for å få til en rensepark i bekken som renner fra Sola flyplass. Da ord ble til handling startet arbeidet, med drahjelp fra Naturforvalteren AS og Aksjon Jærvassdrag.