• Tømmeret ved fylkesveg 505 vil bli transportert vekk i løpet av noen uker og deretter skipet ut via Sandnes havn. Odd Pihlstrøm

Her høstes jærsk tømmer

Cirka 2100 kubikkmeter, vesentlig norsk gran, er felt på et 30 mål stort areal i en ny hogstomgang i Njåskogen.