Foreslår nye navn på sykehjemmene

Sykehjem og omsorgsboliger i Sandnes skal få nye navn. Åseheimen sykehjem kan få endret navn til Åse bo— og aktivitetssenter.