Privatisering

Kampen om privatisering av kommunale tjenester, ellerkonkurranseutsetting, som det også kan kalles, har pregetvalgkampen. Les hva politkerne mener: