• Sletter du innholdet på pc-en forsvarlig, før du kaster det? Fredrik Refvem

Ingen garanti at din pc når makuleringskverna i Sverige

Avfallet her skal først til Mekjarvik, så til Sverige. Men alle pc-er når ikke makuleringskverna i Sverige. Herfra stjeles utstyr daglig. Pc-ene ryker først.