• Knut Eriksen ønsket svar på hvilke av installatørene i Rogaland som leverer farlige elektriske anlegg. Marit Hæreid

Hvem leverer farlige el-feil?

Hvilke installatører i Rogaland leverer farlige feil på helt nye elektriske anlegg? Over femti installatører ville ha svar, men fikk det ikke.