Strand slipper dagbøter

Under sterk tvil har Arbeidstilsynet droppet trusselen om å gi omsorgsenheten i Strand dagbøter.