Tvilende til kraftpris-prognose

Forskningssjef Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå stiller seg tvilende til analysen fra det amerikanske konsulentfirmaet ICF Consulting som går på at norske kraftpriser vil dobles i løpet av året.