I fengsel for kjøp av narkotika

Politiet ble tilkalt etter mistanke om nakotikaomsetning på et utested i Stavanger.