800.000 kroner til leirskole

Elever i Stavanger skal fortsatt få reise på leirskole. Nå får ungdomsskolene penger til å dekke slike opphold.