1500 underskrifter for tunnelar på rv 44

Bebuarane i nærleiken av nye riksveg 44 mellom Stangeland og Skjæveland har samla 1500 underskrifter. Dei krev to miljø— tunnelar og meiner den nye vegen er for dårleg utgreidd.