Forbrukerpanel skal forbedre renovasjonen

Renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune oppretter et forbukerpanel på 30 personer. Målet er en bedre renovasjons— tjeneste.