Kraftkrisen over, prisene halvert

Strømkrisen er i praksis er avlyst for denne gang. Elprisene er merenn halvert siden i vinter.