Strenge krav til drift av Byhagen

Bebuarane skal få hjelp innan fem minutt når dei tilkallarpersonalet. Dette er eit av kvalitetskrava til dei som skal stå fordrifta av Byhagen.