Politiet beslagla 3-4 millioner

Politiet hevder å ha funnet 3-4 millioner kroner som kan knyttes til Nokas-ranet.