• Jan Viste haustar og buntar for hand. Det tek på å gå krumbøygd store delar av dagen. Fredrik Refvem

Jan dyrkar grønsakene Irene sel på Torget

Gulrøter, neper, sommarkål — Irene Viste har stått på Torget i Stavanger i 35 år. Heime på garden har mannen Jan Viste 12 timars arbeidsdag med å dyrka og hausta grønsakene.