Byen trenger et magasin

Dersom Pust legges ned, står Sandnes igjen uten noe forum for kultur og uteliv. Traktørforeningens leder, Ole Eie, tror at et nyttmagasin vil dukke opp.