- Blodig urettferdig

Jan Øyvind Imsland har gitt blod i 40 år. I alle år har han fått de samme 40 kronene.