Flere melder fra om familievold

Etter at Sandnes kommune lanserte prosjektet «Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge», har barnevernet merket en økning i bekymringsmeldinger.