• Ryfast kronikk

Ryfast ett steg nærmere

Regjeringen vil vurdere å godkjenne bompengprosjektene i Ryfast og Eiganestunnelen i 2012.