• Knut s. Vindfallet

Rogaland samler kreftene

Stavanger og Rogaland setter alle krefter inn på å hindre flytting av Felles-operativt hovedkvarter fra Jåttå til Reitan.