Ryfylkingene blir flere

Det er nå 29.268 ryfylkinger, pluss 83 hoder i løpet av siste kvartal.