Randøy barnehage kan bli stengt

Rådmannen meiner kommunestyret i Hjelmeland bør gje barna som har gått i Randøy Naturbarnehage tilbod om plass i Hjelmeland Barnehage frå barnehageåret 2012/2013.