• Boligprisene er høye i Stavanger. Derfor må kommunen «ta grep» for å sikre seg førskolelærere og sykepleiere til byen. Egil Eriksson

Ja til rekrutteringsboliger

Stavanger kommune skal bruke 25 millioner kroner på å kjøpe 10 boliger som skal friste sykepleiere og førskolelærere til ta seg jobb i Stavanger.