10–20.000 turister blir hindret av Tom Cruise

Turoperatører etterspør informasjon om Tom Cruise-filmingen. Stiftelsen Preikestolen opplever stor pågang fra presse og reiseliv.

Preikestolen stenges for allmenheten i perioden 20.-28 september i forbindelse med Tom Cruise-filmen Mission Impossible 6.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Vi hadde møte med filmfolkene torsdag og det er svært god stemning, opplyser Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

Dette er kjent:

Forsand kommune har gitt Truenorth Norway og Jupiter Springs Productions Limited dispensasjon til å stenge Preikestolen for allmenheten i perioden 20.-28 september i forbindelse med Tom Cruise-filmen Mission Impossible 6.

I den aktuelle perioden i september pleier det å være mellom 1000 og 2000 turister daglig. Dette betyr at det er mange som kommer til å bli skuffet over at Preikestolen er stengt. Potensielt er det dermed 10–20.000 som berøres.

Særlig vil ulempen gjelde utenlandske turister, som gjerne har planlagt og betalt reisen i god tid i forveien, og som i liten grad kan nås med informasjon før de ankommer landet, ifølge Forsand kommune. Trøsten er at disse kan gå til utsiktsområdet på platået ovenfor Preikestolen og få et visst innsyn i filmsettet.

Mandag 25. - onsdag 27. september vil imidlertid både Preikestolen og det nærmeste området rundt være helt avstengt.

– Men vi arbeider med å få etablert et par tidsvinduer hver av dagene der gjester kan sluses inn på platået, opplyser Audun Rake.

Turistene kan gå til platået over Preikestolen, men selve platået vil være stengt.

Fordelen med Hollywood-filmen er at det er aktuelt å engasjere opptil 100 lokale i prosjektet, og at det er behov for inntil 200 hotellrom lokalt eller i Stavanger-området.

50 helikopterlandinger

Det er gitt løyve til landing med helikopter. Det er lov å lande 30 ganger per dag i perioden 20.-24 september, og inntil 50 landinger per dag i perioden 25.-28 september. Ved dårlig vær kan unyttede landinger den ene dagen nyttes neste dag. Hvis nødvendig, kan dispensasjonene bli framskyndet en dag og forlenget en dag.

Det vil være nødvendig å fly inn fem letthus for å kunne huse skuespillere, gjøre kostymeskift og lignende. Det er også behov for to toaletter. Alle disse sju brakkene er ferdige brakkemodular som kan settes ned utan grunnarbeid.

Opprinnelig var det og søkt om å sette ned to modeller på selve Preikestol-platået, som skulle tjene som rekvisitter til filmen. Dette har filmskaperne seinere gått vekk fra, noe som har ført til at antallet landinger er redusert fra opprinnelig 60 per dag.

Helikopteret skal lande direkte på fjell, på egen landingsplass, for å unngå unødvendig slitasje. Det er ikke lov å lande på selve Preikestol-platået, men utstyr kan settes ned når dette er festet i stropp.

Flyging til og fra Preikestolen må i størst mulig grad følge hovedstien og gå midtfjords i Lysefjorden. Lavtflyvning skal unngås mest mulig. Det må innhentes tillatelser fra grunneier, politi og Luftfartsverket.

Bolting

Det er ikke tillate med inngrep i vegetasjon, graving eller flytting av løsmassar eller steinblokker, boring i fjell eller stein og/eller bolting uten etter aksept frå grunneier og kommunen. Ved behov for bolting skal det lages en skriftlig plan over behovet, som viser antallet boltar, omfang og plassering. Boltplanen skal sendes på høring til Rogaland fylkeskommune.

Kommunen skal ha kontaktinfo til norskspråklig kontaktperson som har direkte kontakt med ledelsen på filmsettet. Kontaktpersonen skal være tilgjengeleg på dagtid mellom klokka 8 og 20.

Forsand kommune krever at det sendes ut pressemelding om at Preikestolen vil bli stengt. Ved parkeringen skal det settes opp skilt og her skal det være minst to informasjonsarbeidere som kan orientere turistene.

Kommunen vil fortløpende ha tilsendt miljøplaner, risikoanalyser, evakueringsplaner, vakthold og lignende informasjon om hvordan området skal sikres.

Tre dager etter at filminnspillingen er over, skal området være ryddet og forlatt i den stand det var på forhånd. Ved avvik skal det opplyses hvordan dette skal utbedres.

Seks uker etter innspillingen må filmfolkene ha laget en skriftlig evalueringsrapport.

Forsand kommune har begrunnet dispensasjonen slik:

«Den største fordelen er knytt til marknadsføringseffekt. Scenar frå Preikestolen i ein internasjonal storfilm vil vere positiv norgesreklame, og noko som kan gagne heile landet som turist- og reisemål, ikkje berre Preikestolen og Forsand. Dette vil og kunne vere med som ein døropnar for Noreg og norsk natur som lokasjon for internasjonal film også i framtida. Dette er ikkje avgrensa til Preikestolen åleine».

Her er de siste artiklene om Preikestolen

Publisert: