Bygget eget høydebasseng

68 trinn opp fra hagen. Her har familien Hadland lunket seg isommer.