Fire kunstnarbustader i Rogaland fylke

Det er fylkeskommunen som tilbyr forfattarar og andre kunstnarar opphald på Skeianetunet. I alt har dei fire kunstnarbustader: Obrestad fyr i Hå. Dalanaustet på Utsira og Villa Tou i Strand, i tillegg til bustaden i Sandnes.