Må justere Jåsund-planer

Solas politikere må akseptere mer til friluftsområder i strandsonen og bedre jordvern før utbygging av Tananger-halvøya kan starte.