Anker dommen for menneskesmugling

Dommen mot den 27 år gamle kinesiske kvinnen for organisert menneskesmugling blir anket til lagmannsretten.