Foreslår kristelig nettverk i rusarbeid

En gruppe KrF— politikere oppfordrer kristne forsamlinger på Jæren til å samordne arbeidet blant et økende antall rusmisbrukere i området.